TIỂU SỬ VỀ BÁC SĨ VŨ MẠNH THẮNG – PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN CẤY CHỈ HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Bác sĩ Vũ Mạnh Thắng
Bs Vũ Mạnh Thắng

 

Chức vụ: – Giảng viên bộ môn châm cứu

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Bác sĩ

Quá trình công tác

+ 2012  tốt nghiệp học viện y dược học cổ truyền VN
+ 2016 tốt nghiệp đại học trung y dược thiên tân Trung Quốc
+ 2017 tốt nghiệp định hướng chuyên khoa y học cổ truyền đại học y Hà Nội
+ 2018 Giảng viên bộ môn châm cứu
+ 2019 – nay đang học thạc sĩ tại học viện y dược học cổ truyền Việt Nam

+ Hiện nay đang là giảng viên bộ môn châm cứu 

Một số hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng thăm khám và chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ cho bệnh nhân 

 

Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng đang khám cho bệnh nhân
             Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng đang khám cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng khám cho bệnh nhân
      Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng khám cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
      Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh bác sĩ Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
      Hình ảnh Bs. Vũ Mạnh Thắng đang cấy chỉ cho bệnh nhân