Bs Nguyễn Hoàng Anh
Bs Nguyễn Hoàng Anh

 

Chức vụ: –Bác sĩ  khoa Khám bệnh Bệnh Viện y học cổ truyền Trung Ương
Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền
Bằng cấp: Bác sĩ