Ths.Bs Bùi Vĩnh Sơn
Ths.Bs Bùi Vĩnh Sơn

Chức vụ: –Nguyên trưởng  khoa Khám bệnh Bệnh Viện châm cứu Trung Ương

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền 

Bằng cấp: Thạc sĩ