Tiểu sử về thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng

Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng
Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng

 

Chức vụ: 

Phó khoa tim thận khớp bệnh viện y học cổ truyền Quân Đội

Chuyên ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Quá trình công tác

+ Tốt nghiệp hệ chính quy  Học Viện Quân Y chuyên ngành bác sĩ đa khoa

+ Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành y học cổ truyền tại Đại Học Y Hà Nội 

 + Công tác tại khoa tim thận khớp viện YHCTQĐ.

Nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ tiến tiến,chiến sĩ thi đua.

+ Hiện là phó khoa Tim, Thận, Khớp viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội.

 

Bằng khen của viện y học cổ truyền Quân Đội năm 2019
           Bằng khen của viện y học cổ truyền Quân Đội năm 2019

 

 

 

Bằng khen của viện y học cổ truyền Quân Đội năm 2012
          Bằng khen của viện y học cổ truyền Quân Đội năm 2012

 

 

 

 

Một số hình ảnh của thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng đang cấy chỉ cho bệnh nhân tại viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

 

Ths.Bs Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân tai chi nhánh TP HCM
          Ths.Bs Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân tai chi nhánh TP HCM

 

 

 

Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân tại chi nhánh Gia La
          Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân tại chi nhánh Gia Lai

 

i

 

Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân 
          Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Bằng đang khám cho bệnh nhân

 

 

 

Ths.Bs Phùng Văn Bằng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
          Ths.Bs Phùng Văn Bằng đang cấy chỉ cho bệnh nhân