TIỂU SỬ VỀ THẠC SĨ BÁC SĨ NGÔ QUANG HÙNG

Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng
Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng

 

Chức vụ: GĐ Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông

– Trưởng khoa châm cứu bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội

Chuyên Ngành: Chuyên khoa y học cổ truyền

Bằng cấp: Thạc sĩ

Quá trình công tác của Ths.Bs Ngô Quang Hùng

+ Năm 1991: Bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội hệ chính quy chuyên khoa Y học dân tộc

+ Khám chữa bệnh tại Mehico

+ Giảng dạy cho sinh viên Pháp

+ Năm 2003: Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội

+ Năm 2004 – Hội viên chi hội châm cứu Bệnh viện y học cổ truyền Hải Phòng

+ Năm 2009: Trường Đại học Y Hải Phòng Chứng nhận Giảng viên Bộ môn Y học cổ truyền

+ 1 năm/lần: Khen thưởng của Chi hội Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

+ Giấy chứng chỉ hành nghề, khám chữa bệnh  số 002757…/HNO-CCHN

+ Hiện nay là Trưởng khoa bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018
                          Bằng khen của hội châm cứu Việt Nam 2018

 

 

 

Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018
                   Bằng khen của bộ trưởng bộ y tế 2018

 

 

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017
                                     Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố hà nội năm 2017

 

 

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014
                   Bằng khen của giám đốc sở y tế hà nội 2014

 

 

 

Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004
                Bằng khen của ban chấp hành trung ương hội châm cứu Việt Nam năm 2004

 

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013
               Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2013

 

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019
              Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2019

 

 

 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2017 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
                Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do giám đốc sở y tế hà nội khen tặng 2017

 

 

 

Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
                     Bằng khen của chủ tịch hội đông y TP Hà Nội năm 2013

 

 

 

Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố Hà Nội năm 2019 tặng Ths.Bs Ngô Quang Hùng
                Bằng khen của giám đốc sở y tế thành phố Hà Nội năm 2019

 

 

 

Một số hình ảnh của Ths.Bs Ngô Quang Hùng giám đốc phòng khám cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông– người khai phá thành công phương pháp cấy chỉ

Hình ảnh viện cấy chỉ Hải Thượng Hải Thượng Lãn Ông
                        Hình ảnh viện cấy chỉ Hải Thượng Hải Thượng Lãn Ông

 

 

 

Hình ảnh Ths.Bs Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân
                            Hình ảnh bác sĩ Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh Ths.Bs Ngô Quang Hùng đang cấy chỉ cho bệnh nhân
                  Hình ảnh bác sĩ Ngô Quang Hùng đang cấy chỉ cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh rất đông bệnh nhân  ngoài cửa viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông
                     Hình ảnh rất đông bệnh nhân ngoài cửa viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông
Hình ảnh Ths.Bs Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân
                 Hình ảnh bác sĩ Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân

 

 

 

Hình ảnh Ths.Bs Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân
            Hình ảnh bác sĩ Ngô Quang Hùng đang khám cho bệnh nhân