Bị thấp khớp nên thiết lập chế độ tập luyện thân thể bằng các hình thức vận động sau   Bị thấp khớp làm suy giảm nguyên trọng chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nhất là khi thời tiết giao mùa vào đông sự đau đớn và khó cử động khớp càng tăng. Tuy…